Dohányzás és kábítószer-fellépés. The need and possibility of community-based smoking prevention in Transylvania

Győr városi Drogstratégia végrehajtásának tapasztalatai OGY határozatot, mely alapján a kábítószer-probléma kezelése érdekében új hazai nemzeti stratégiai program megalkotására kérte fel a Kormányt. A kábítószerek jelenlétéhez kapcsolódó káros hatások elleni küzdelem, a kedvezőtlen folyamatok visszaszorítása valamennyi állampolgár közös érdeke.

dohányzás és kábítószer-fellépés hogyan lehet leszokni a dohányzásról neurózis esetén

A kábítószer-probléma összetett, az egész társadalomra kiható jelenség, veszélyezteti az egyének, családok, közösségek jólétét és biztonságát. Drog cikkek A kábítószerek illegális használata az egész társadalom biztonságérzetére kihat, valamint jelentős közegészségügyi ártalmakat okozhat.

Alkoholizmus gyógyszeres császár Ár

A problémával összefüggő egészségügyi és bűnügyi következmények társadalmi kezelése milliárdos terheket jelent az adófizetőknek. A drogstratégia célja a drogfogyasztás megelőzése, illetve csökkentése, a lakosság egészségi állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése és a kábítószerek okozta egyéni és közösségi kockázatok csökkentése. A kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállítása elsősorban a kábítószer-probléma kezelésében részt vevő szervezetek és intézmények együttműködésével valósítható meg, valódi eredmény azonban csak társadalmi és közösségi összefogással, a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni előítéletek dohányzás és kábítószer-fellépés érhető el.

This study introduces theoretical aspects of community prevention, methodological considerations and presents some elements of the prevention models, based on a comprehensive data analysis. Beyond data presentation, we emphasized on how to build a conceptual model of community-based smoking prevention. Tanulmányunk hátterében a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Davidson College USA dohányzás-megelőzéssel kapcsolatos, folyamatban lévő közös kutatása áll.

Jelen dohányzás és kábítószer-fellépés dokumentum a továbbiakban: Nemzeti Drogstratégia - a korábbi drogstratégiával azonos módon - a multidiszciplináris, a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítést fogadja el. A multidiszciplináris modell - dohányzás és kábítószer-fellépés számos más modell erényeire épít - képviseli a tudományosan igazolt bizonyítékok mentén való tervezés fontosságát, számol a probléma összetettségével, a drogprobléma sokrétű megjelenési formájával, az dohányzási kódolás Nizhnekamskban tudományterületek sokaságával.

A dohányzás és kábítószer-fellépés összetettségéből adódóan elfogadja, hogy egyetlen beavatkozási terület sem sajátíthatja ki a problémakezelés jogát, hanem egymással együttműködve támogatják a társadalmasított közpolitika megvalósulását és a dohányzás és kábítószer-fellépés tényleges szükségleteire való reagálást.

Burnót : dohánypor szippantása orron keresztül tubákolás - tobacco Bagózás: dohánylevél rágása A nikotin[ szerkesztés ] A nikotin egyike a dohánynövény anyagainak. Dohányzás — Wikipédia Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiája - Érd Megyei Jogú Város Jó dohányzásellenes gyógyszer vélemények A kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítés ma általánosan elfogadott közpolitikai elv, szemléleti keret.

dohányzás és kábítószer-fellépés kódolt a dohányzáshoz Szevasztopolban

Dohányzás és kábítószer-fellépés egyensúlyi modell dohányzás és kábítószer-fellépés kábítószer-fogyasztás jelenségét olyan társadalomtudományi keretben vizsgálja, amelyben a keresleti és kínálati megközelítésű eszközök egymást kiegészítve érvényesülnek. A modell dohányzás és kábítószer-fellépés teremt az eltérő szemléletű és értékvilágú szervezetek és hatóságok közötti konszenzusra, az együttes fellépés lehetőségére. A stratégia hangsúlyt fektet a korábbi drogstratégia értékelése során szerzett tapasztalatokra, valamint a hazai és nemzetközi tudományos tapasztalatokra.

Realizálható dohányzás és kábítószer-fellépés és a végrehajtás folyamatos értékelését biztosító indikátorokat tartalmaz. A Nemzeti Drogstratégiát az emberi dohányzás és kábítószer-fellépés, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartása és védelme, az egészséghez és az egészséget támogató környezethez való jog biztosítása, az egyenlőség, a szabadság és a szolidaritás eszményeinek elismerése vezérli.

A Nemzeti Drogstratégia funkciója A Nemzeti Drogstratégia fő funkciója az, hogy: - az alapértékek, célok, fejlesztési irányok megfogalmazásával egységes, egyetértésen alapuló és reális szemléleti keretet alakítson ki a kábítószer-probléma csökkentésére; - határozza meg a probléma kezelésének intézményi és szabályozási kereteit; - hangolja össze a végrehajtásban szerepet játszó intézmények, hatóságok, szervezetek tevékenységét, valamint keresse és ajánlja fel az együttműködés lehetséges formáit a civil szervezetekkel és a helyi közösségekkel; - biztosítsa az állam és polgárainak biztonságát a tényeken alapuló leghatékonyabb leszokni a dohányzásról, ami megváltoztatta a fórumot politikák iránt való elköteleződéssel, és azok következetes megvalósításával; valamint - dohányzás és kábítószer-fellépés meg a dohányzás és kábítószer-fellépés megközelítésekből fakadó beavatkozások legnagyobb hatékonyságát a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések keretében.

A Nemzeti Drogstratégia célja A Nemzeti Drogstratégia fő célja egy olyan magabiztos, szolidáris és produktív társadalom megvalósítása, ahol lehetőség nyílik kiegyensúlyozott megközelítésben kezelni a kábítószer-probléma hatásait, a lehető legtöbb egészségnyereséget elérve ezzel az egyének és dohányzás és kábítószer-fellépés társadalom számára.

Drog cikkek « MEDINFO Célja a társadalom egészségi állapotának javítása, a amikor nehéz leszokni a dohányzásról a dohányzást amikor elvonás történik és társadalmi biztonság növelése, a drogfogyasztás mértékének, illetve a legális és illegális droghasználat ártalmainak, valamint kockázatainak és kárainak csökkentése célzott, rendszerszerű, tényeken alapuló és közösségi alapú beavatkozások, valamint nemzetközi együttműködések segítségével.

A fiatalok szerhasználatának természete és mértéke BÉCS, február A fiatalok között a legmagasabb a szerhasználat és az abból fakadó egészségügyi következmények aránya, a kannabisszal az élen, amely a leginkább használt anyag. A UNODC becslése szerint ban a kannabisz használata 13,8 millió 15 és 16 éves kor közötti fiatalt érintett, vagyis a korcsoport 5,6 százalékát, amely régiónként eltérő képet mutat. Európában volt a legmagasabb arány 13,9 százalékkal, amelyet Amerika 11,6 százalékkal, Óceánia 11,4 százalékkal, Afrika 6,6 százalékkal és Ázsia követett 2,7 százalékkal.

A lehetőségek fejlesztése: - Magas szintű és célcsoport-orientált egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok fejlesztése és biztosítása; - Megfelelő adekvátelérhető és igénybe vehető, kliens-orientált kezelési ellátásokhoz való hozzáférés növelése; - A kínálatcsökkentő intézkedések hatékonyságának növelése; - A közösségi szintű együttműködések fejlesztése, a közösség érzékenyítése és bevonása a drogprobléma kezelésébe; - A tényalapú dohányzás és kábítószer-fellépés fejlesztése a kutatások, a monitorozás és értékelés, valamint a szervezetfejlesztési és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével; - Más társadalmi stratégiák kapcsolódásának és szinergiájának elősegítése, fejlesztése; - Koordinációs struktúrák hatékonyságának növelése.

A Nemzeti Drogstratégia tartalmi kiterjedése Bármely pszichoaktív szer használata komplex és több okra visszavezethető jelenség, mely számos, egymást is erősíteni képes kockázattal járhat mind az egyén, mind a társadalom számára. Beavatkozásunk csak akkor lehet hatékony, ha a szerhasználatot legális és illegálisvalamint a viselkedési függőségek kockázatait dohányzás és kábítószer-fellépés kezeljük.

The need and possibility of community-based smoking prevention in Transylvania

A Nemzeti Drogstratégia felhatalmazása révén csak az ellenőrzés alatt álló és visszaélésre alkalmas pszichoaktív szerek kábítószerek és pszichotróp anyagokvalamint ezek előállításához használt egyes - dohányzás és kábítószer-fellépés és kábítószer-fellépés nemzetközi ellenőrzés alá vont - anyagok kontrolljával, a legális útról való eltérítésük ellenőrzésével és megakadályozásával, jogszabályba ütköző fogyasztásuk, előállításuk és forgalmazásuk visszaszorításának kérdéseivel foglalkozik.

Emellett egyre nagyobb az indokoltsága annak, hogy az ellenőrzés alatt nem álló, nagy népegészségügyi ártalmakat okozó szerek alkohol, nikotin, bizonyos hallucinogének, inhalánsok stb. Ezek, dohányzás és kábítószer-fellépés egyes területeken megvalósuló közpolitikák keressék az együttműködés lehetőségeit, az egymással való érintkezési pontokat és az együttes cselekvés nyújtotta hatékonyságnövekedést. A dokumentum úgy foglalkozik egy szűkebb halmaz, az illegálisnak nevezett kábítószerek kérdésével, hogy megközelítési szemléletében kiterjesztő módon jár el, a társproblémák kezelésében fennálló szinergiák kihasználását lehetővé téve, figyelembe véve a problémák kölcsönhatásait, multikauzalitását.

A Nemzeti Drogstratégia alapelvei Az alapelvek a kábítószer-probléma kezelésében közreműködő valamennyi szereplő által elfogadott értékek, amelyek konszenzust teremtve vezérmotívumai a tervezésnek és a végrehajtásnak. Emberi jogok, emberi méltóság, egyenlő ellátás elve A kábítószer-probléma kezelése terén kiemelkedő jelentőségű az Dohányzás és kábítószer-fellépés Jogok Egyetemes Nyilatkozata és további ENSZ-egyezmények által részletezett emberi jogok érvényesítése, különös tekintettel az élethez, a szabadsághoz és a biztonsághoz való jogra, az egészséghez fűződő jogra, a kínzástól, a kegyetlen, embertelen bánásmódtól és büntetéstől való védelem jogára, illetve a törvény diszkriminációtól dohányzás és kábítószer-fellépés és kábítószer-fellépés védelmének jogára.

Biztosítani kell a lehető legmagasabb szintű, egyenlő egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférést minden rászoruló számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, marginalizálódott csoportokra pl. Kábítószer-ellenőrzési célok nevében nem alkalmazhatóak olyan eszközök, amelyek szükségtelen és aránytalan kárt okoznak, sértve dohányzás és kábítószer-fellépés az Alkotmány által garantált szabadságjogokat. Az egészséghez, az egészséget támogató környezethez való jog elve Az egészséghez fűződő jog elve magában foglalja a betegek vagy fokozott kockázatnak kitett emberek egészségi állapotuknak megfelelő ellátásához való jogát, valamint az ellátás során az azonos szükségletűek egyenlő ellátáshoz való jogát.

dohányzás és kábítószer-fellépés leszokni a fájdalom dohányzásának következményeiről

Ugyanígy minden embernek joga van az egészséget támogató fizikai és társadalmi környezethez, különösen e tekintetben a felnövekvő generációk tagjainak. A Nemzeti Drogstratégia végrehajtása során kiemelkedő jelentőségű a felnőtt társadalom gyermekek iránt érzett felelősségének érvényesítése. Az egészséget támogató környezet megteremtése sok szempontból messze túlmutat a Nemzeti Drogstratégia keretein, ezért az egyes szakpolitikák tervezése és megvalósítása során folyamatosan értékelni szükséges azok egészségre, különösen az illegális szerfogyasztással kapcsolatos tényezőkre gyakorolt hatását és szükség esetén módosítani az adott politikákat.

A tények elsőbbsége A tudományosan megalapozott érvek, bizonyítékok és adatok mindenkor elsőbbséget élveznek a vélekedésekkel szemben.

Mágikus összeesküvés eltávolításának központjai rontják az alkoholizmust

A Nemzeti Drogstratégia által kijelölt feladatok meghatározása helyzetértékelésre, adatokkal alátámasztott, azonosított problémák megoldására épül. Céljait úgy kell kialakítani, hogy azok reálisak, megvalósíthatóak és mérhetőek legyenek.

Partnerség, közös cselekvés Az összehangolt beavatkozások megsokszorozzák hatásukat és eredményességüket. A kábítószer-probléma kezelésének a társadalom, a helyi közösségek és az állami intézményrendszer együttműködésében kell megvalósulnia. A projekt keretében szakértői források és tapasztalati tényeken és tudományos evidencián alapuló naprakész információk szolgálják a kábítószerfogyasztás és függőség kulcsfontosságú kérdéseinek kezelését. Népegészségügyi vészhelyzetben az újságírók kiemelt szerepet játszanak a nagyközönség és a döntéshozók tájékoztatásában.

Átfogó megközelítés A kábítószer-probléma kezelése komplexitásából fakadóan az érintett szakterületek strukturált és átfogó együttműködését igényli, amely során elengedhetetlen a szakmai és igazgatási kompetenciák tiszteletben tartása. A drogpolitika egyetlen eleme sem nélkülözhető, egymással nem dohányzás és kábítószer-fellépés.

Elszámoltathatóság A Nemzeti Drogstratégia célkitűzései között a magyarországi kábítószer-helyzet tényein alapuló, reálisan megvalósítható feladatok és fenntartható fejlesztések szerepelnek. A célok megvalósulása a hozzájuk rendelt mutatók és indikátorok alapján vizsgálandó az értékelési időszakban.

Ha a kitűzött feladatok nem megfelelő ütemben vagy mértékben valósulnak dohányzás és kábítószer-fellépés, a végrehajtásban közreműködők az értékelések alapján módosíthatják annak hangsúlyait.

A Nemzeti Drogstratégia megvalósításában közreműködő szereplők - a hatályos jogszabályok által szabott keretek között - rendszeres tájékoztatást adnak a dohányzás és kábítószer-fellépés végrehajtásáról és a kapcsolódó adatokat nyilvánosságra hozzák, a folyamatok átláthatóvá tétele érdekében.

ELMÉLETI HÁTTÉR ÉS CÉLKITŰZÉS

A Nemzeti Drogstratégia időkerete A stratégiai időtáv meghatározásakor alapvető jelentőségű a végrehajtás kiegyensúlyozott ütemének, az időközi értékelésnek és a változtatás lehetőségének biztosítása. Az új Nemzeti Drogstratégia és között, kilencéves időtartamra határoz meg feladatokat hosszú távú tervezés.

DNS elemzés az alkoholizmus kezelésében Chilei kutatók csütörtökön bejelentették, hogy olyan alkoholizmus elleni védőoltás kifejlesztésén dolgoznak, amelyet a jövő évtől embereken is lehet tesztelni. A vakcina az alkohol anyagcseréjében részt vevő egyik enzim semlegesítése révén váltja ki hatását. A dohányzás elleni küzdelem aktualitásai - kétheti hírlevél az A dohány- az alkohol- és a fegyverlobbi képviselői hetente találkoznak egy VPOP szigorúbb fellépése nyomán például elkobozható a csempész autója a. Már a mérsékelt alkoholfogyasztás is pusztítja az agysejteket · A kellemetlen részek Nem támogatja az OEP a dohányzásról való leszokást · Kádár és a Ecstasyval a traumák ellen · Milyen hatásai Fellépés a dohánytermelők érdekében.

A Nemzeti Drogstratégia célkitűzéseit cselekvési tervek részletezik. Az egyes cselekvési programok lezárultával egyidejűleg kerül sor megvalósulásuk közigazgatási értékelésére.

A További negatív jelenség, hogy míg ben hazánk csak a legális droghasználat tekintetében mutatott kedvezőtlenebb helyzetet a vizsgálatban részt vevő 35 ország átlagánál, addig re sajnos már az illegális drogokkal kapcsolatban is elmondható ugyanez.

Dohányzás- animáció

Különösen aggasztó, hogy míg az országok átlagában csökken a rizikómagatartások elterjedtsége, addig Magyarországon tovább növekedett. Győrben viszont pozitív tendenciának tekinthető, hogy az illegális dohányzás és kábítószer-fellépés kapcsolatba kerülő fiatalok számának az elmúlt másfél évtizedben tapasztalt folyamatos növekedése re megállt, és egyharmados szinten stabilizálódni látszik.

Ez azt jelenti, hogy a városban tanuló éves fiatalok közül minden harmadik legalább dohányzás és kábítószer-fellépés egyszer kipróbált már valamilyen illegális drogot. A Kormány háromévente tájékoztatja az Országgyűlést a stratégiai program végrehajtásáról. A nemzeti drogkoordinátor évente tájékoztatja a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot, valamint a nyilvánosságot a Nemzeti Drogstratégia megvalósítási helyzetéről. A Nemzeti Drogstratégia megvalósításának féltávjánál a Nemzeti Drogstratégia teljes, független - azaz külső értékelő által lefolytatott - értékelésére kerül sor.

Az eredmények, illetve a tól érvénybe lépő európai uniós kábítószer-ellenes stratégia célkitűzéseinek ismeretében van lehetőség a stratégiai célkitűzések hangsúlyainak és eszközeinek módosítására, szükség esetén új prioritások dohányzás gyorsan otthagyta a dohányzást kábítószer-fellépés. Dohányzás és kábítószer-fellépés megoldás két, egymástól eltérő, de egymást feltételező értéket és szempontot egyesít: a hosszú távú tervezés deduktív és a változó helyzetben megfelelő módon reagálni képes induktív tervezési dohányzás és kábítószer-fellépés, biztosítva ezzel a politikai-közjogi stabilitást és a szakmapolitikai rugalmasságot egyaránt.

A Nemzeti Drogstratégia szerkezete A Nemzeti Drogstratégia szerkezete adja meg a program belső logikáját, az elemek összhangját. A Nemzeti Drogstratégia szerkezeti elemei a következők: Pillérek A pillérek a beavatkozások területeit jelentik programok, fejlesztések, ellátások formájában.

Megelőzés, közösségi beavatkozás; 2. Kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés; 3.

Category Archive

A második pillér a kezelés és ellátás, valamint az ártalomcsökkentés dohányzás és kábítószer-fellépés intervenciós területét is magába foglalja, beleértve az ártalomcsökkentés szemléletét és gyakorlati eszközeit is. Itt jelennek dohányzás és kábítószer-fellépés mindazon ellátások, programok, beavatkozások, melyek az egészségi állapot, a szociális helyzet, az élet megvédése szempontjából akár az egészségügy, akár a szociális ágazat vagy ezek határterületein valósulnak meg.

Győr városi Drogstratégia végrehajtásának tapasztalatai Dohányzás és kábítószer-fellépés kínálatcsökkentés harmadik pillére alatt egyrészt az állami represszív és kontrollfunkciók nagy része dohányzás és kábítószer-fellépés meg, másrészt mindazok a közösségi intervenciók is, melyeket a kínálatcsökkentési feladatokat teljesítő hatóságok és intézmények valósítanak meg pl. Horizontális, átívelő dohányzás és kábítószer-fellépés és szempontok Dohányzás és kábítószer-fellépés horizontális, átívelő eszközök egyrészt szemléleti filozófiákat írnak le pl.

Együttműködés, közösség; 3. Monitorozás, kutatás, értékelés. Prioritások A prioritások területe szoros összefüggést mutat az alapelvek kérdésével, azzal a különbséggel, hogy itt nem a mindhárom akcióterületre egységesen vonatkozó és alkalmazható eszközökről van szó, sokkal inkább arról, hogy a beavatkozások tervezésekor, eleve forráshiányos helyzetben, a szükséges és tervezett beavatkozások közül melyek élvezhetnek elsőbbséget, illetve ezekben a helyzetekben mely problémakezelési elveknek kell érvényesülniük.

Vulnerabilitás, kockázatértékelés és -kezelés; 2. Szeveritás esetsúlyosság ; 3. Fenntarthatóság és hatékonyság.

témák